โกลบอลเฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

โกลบอลเฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล โครงการโรงงานสีขาว สู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล โครงการโรงงานสีขาว สู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โกลบอลเฮ้าส์ รณรงค์การใช้ Solar Rooftop ทุกสาขา ลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ได้กว่า 2 ล้านต้น

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ รณรงค์การใช้ Solar Rooftop ทุกสาขา ลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ได้กว่า 2 ล้านต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

Continue Reading ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด