โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล โครงการโรงงานสีขาว สู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล โครงการโรงงานสีขาว สู่มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โกลบอลเฮ้าส์ รณรงค์การใช้ Solar Rooftop ทุกสาขา ลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ได้กว่า 2 ล้านต้น

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ รณรงค์การใช้ Solar Rooftop ทุกสาขา ลดก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ได้กว่า 2 ล้านต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

Continue Reading ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ (สำนักงานใหญ)

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด