อุ่นใจทุกครั้ง เมื่อช้อปที่โกลบอลเฮ้าส์ กับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 🛒💖

จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น และราชบุรี ได้ตระหนักถึงความสะอาดของร้าน และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน

.มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โกลบอลเฮ้าส์ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านรวมถึงพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง และได้มีมาตรการเฝ้าระวังขั้นพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ.

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน