บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 20 ปี ในปี 2560 ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ Global House Design Contest 2017 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิก และนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งแบบบ้านเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2560 ได้ที่ www.globalhouse.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Global House Call https://goo.gl/RZJwgb , Call Center : 1160  [email protected]