โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม

สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ๊ค โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

Continue Reading สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ๊ค โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด 128 เตียง

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด 128 เตียง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี มูลค่ากว่า 199,999 บาท

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี มูลค่ากว่า 199,999 บาท

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด