โกลบอลเฮ้าส์สาขาแม่ฮ่องสอน​ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น แก่โรงพยาบาลสนามจากสถานการณ์โควิด 19

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์สาขาแม่ฮ่องสอน​ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น แก่โรงพยาบาลสนามจากสถานการณ์โควิด 19

โกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากสถานการณ์โรคโควิด-19

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

โกลบอลเฮ้าส์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอาจสามรถ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอาจสามรถ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19

โกลบอลเฮ้าส์ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด