โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร มอบวัสดุก่อสร้างและสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง ให้กับ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร มอบวัสดุก่อสร้างและสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง ให้กับ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ

โกลบอลเฮ้าส์สาขาแม่ฮ่องสอน​ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น แก่โรงพยาบาลสนามจากสถานการณ์โควิด 19

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์สาขาแม่ฮ่องสอน​ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น แก่โรงพยาบาลสนามจากสถานการณ์โควิด 19

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาหวาย

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาหวาย

โกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์สาขากาญจนบุรี มอบวัสดุก่อสร้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา​ชัยนาท มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียน​วัดเนินถ่าน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขา​ชัยนาท มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียน​วัดเนินถ่าน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด