เนื่องในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2565”

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความละเอียดประณีตของช่างศิลป์อีสาน ความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีสู่สากล ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี และโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ ใช้ชื่อว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดย บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จัดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทโบราณ เข้าร่วมขบวนแห่ในปีนี้ถึง 40 ต้น พร้อมขบวนรำอันสวยงามตระการตา