โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม มอบให้กับอำเภอเวียงป่าเป้า ณ จุดตรวจ จุดปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์กู้ภัยอัมรินทร์ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

โดยมี นางสาวจารุวรรณ เอมเอี่ยม ผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด ท่านปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า นางสาววาสนา คงขำ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ​ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และเป็นจุดคัดกรองประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร​ไป-มา ในพื้นที่ของ อ.เวียงป่า​เป้า​ จ.เชียงใหม่