เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทอง ร่วมสนับสนุนเทศกาลงานงิ้วประจำปี 2566 ณ อำเภอโพนทอง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นำโดยนายไพฑูรย์ น้ำคำ ผู้อำนวยการสาขาโพนทอง และนางสาวสุภัคชญา ชูแก้ว ผู้จัดการแผนกเคาน์เตอร์ขาย เป็นตัวแทนส่งมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการจัดงานงิ้วเจ้าปู่กุดเป่ง

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนันสนุนกิจกรรมจัดงานงิ้วเจ้าปู่กุดเป่ง
  • เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีภายในพื้นที่อำเภอโพนทอง
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม