บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ และโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาวนนทิยานันท์ ทองมวล รองผู้อำนวยการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า โดยมีผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

2.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ วิทยาลัย

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม