วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารให้กับ วัดป่าพนังม่วง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รับมอบโดย พระสายชล กลยาโน เจ้าอาวาส วัดป่าพนังม่วง และ ชาวบ้าน โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้