เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณจุฑามณี ใจดี รองผู้อำนวยการสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ร่วมทำบุญโรงทานแจกน้ำดื่มในงานทอดกฐินวัดกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการประชาชนผู้มาเข้าร่วมงาน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชุนสืบไป