เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทอง สนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ให้แก่โรงพยาบาลโพนทอง ประจำอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการบริการรับบริจาคโลหิต ณ บริเวณสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกค้าที่ต้องการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทางโรงพยาบาล สามารถบริการรับบริจาคได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบเห็นบริการของทางโรงพยาบาล และนำไปสู่การเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น
  3. เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อให้กิจกกรรมดี ๆ ดำเนินต่อไป