ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย โดยนายนิพนธ์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาโชคชัย และพนักงานบริษัท ได้ร่วมมอบน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์รวมจำนวน 30 แพ็ค และ แอลกอฮอล์จำนวน 4 แกลลอน ให้ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอโชคชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพิ่มความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันเชื้ออีกด้วย