โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ❤️