โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด เชิญชวนลูกค้าร่วมรับประทานข้าวปุ้นและไอศครีม ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ❤️