ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้า สาขาร้อยเอ็ด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการต่อเติม ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ห้องน้ำ และอื่นๆ ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ให้กับวัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ ปันสุขสร้างรอยยิ้ม

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นำโดย นายเกษฏาพัตน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับวัดบ้านโนนสวรรค์ โดยมีพระเกตุจรินทร์ จิตตฐาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านโนสวรรค์ เป็นตัวแทนในการรับมอบถวาย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับต่อเติม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และอื่นๆ ภายในวัดในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา
2. เพื่อทำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติมบูรณะ ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา
3. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม