เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ได้นำน้ำดื่มลามายอน 350 มล. จำนวน 50 แพ็ค นำไปมอบสนับสนุนให้แก่ ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๋อม โดยโครงการโกลบอลปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม To Be number one ซึ่งเป็นการสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่