เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน และโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เนื่องในงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) ประจำปี 2566