เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น นำโดย นายสัจจา มหาอำนาจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนมอบวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยยอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,686.00 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำวัสดุก่อสร้างไปใช้สำหรับก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่นกับชุมชนต่อไปในอนาคต