เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายธงชัย บัวทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้ทำการถวายบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ใช้งานให้กับ วัดโพธิ์ชัยศรีท่างาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รับมอบโดย พระครู โพธิ์ชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรีท่างาม ผู้ใหญ่บ้านเกรียงไกร ภูสมมาตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านท่างาม ยอดการบริจาคสินค้าทั้งหมดมูลค่า 150,113 บาท โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ก่อสร้าง ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ รวมถึงใช้งานด้านอื่น ๆ ของทางวัดต่อไป