#โกลบอลเฮ้าส์ สาขากบินทร์บุรี ร่วมบริจาคสินค้าให้กับ วัดหลวงบดินทร์เดชา เลขที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี และโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดย นายทวีศักดิ์ ใจหาญ รักษาการรองผู้อำนวยการสาขา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับ วัดหลวงบดินทร์เดชา เลขที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

โดยมี พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต 2 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสินค้าที่ร่วมบริจาค นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ เพื่อให้ทางวัด นำไปซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงวัด และตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม