โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ครบรอบ 20 ปี โกลบอลเฮ้าส์  ณ วัดท่าสะเเบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  13-14  ตุลาคม  2560     คุณวิทูร   สุริยวนากุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวารุณี   สุริยวนากุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ได้เป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดกฐิน ฉลองครบรอบ 20 ปี โกลบอลเฮาส์  ณ  วัดท่าสะเเบง ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

โดยยอดทำบุญกฐินครบรอบ 20 ปี โกลบอลเฮ้าส์นั้น ได้ยอดรวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท  ซึ่งเงินกฐินที่ได้ในครั้งนี้ จะนำไปเพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารและซุ้มประตูวัดท่าสะแบง  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม