เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี นำโดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ
  2. เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต ในการรักษาพยาบาล
  3. เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการบริจาคโลหิต