เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ได้นำสินค้าไปมอบบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพก่อนเข้าสู่วัยทำงาน