ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นำโดยนายกิตติศักดิ์ ทิวงษ์ รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงานเป็นตัวแทนบริษัท

ร่วมบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนนาภูพิทยาคม ตำบลนาภู อำเภอยางสีราช จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผอ.รณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้แก่ทางโรงเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม