เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นำโดยคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง และชุดจี้เข็มความร้อนระงับความเจ็บปวด ด้วยเครื่องความถี่วิทยุชนิด 4 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมนายแพทย์ภาคย์ ธารไฟรสาณฑ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา (การระงับปวด) และนางบุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วย

โกลบอลเฮ้าส์ ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครื่องฟอกไต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาและบำบัดผู้ป่วยที่ไตสูญเสียการทำงานจนไม่สามารถกำจัดของเสียในร่างกายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใกล้เคียงกับคนปกติ ซึ่งเครื่องฟอกไตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะช่วยอำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการฟอกไตของโรงพยาบาล สำหรับชุดจี้เข็มความร้อนระงับความเจ็บปวด ด้วยเครื่องความถี่วิทยุชนิด 4 ช่องสัญญาณ เป็นการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรักษาโรคด้วยการจี้ด้วยความร้อน หรือ คลื่นความถี่สูง เป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง และมีผลข้างเคียงน้อย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการรักษาระดับสากล มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัย ครอบคลุมการรักษาโรคต่างๆ พร้อมทั้งมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการแก่ประชาชน