เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมชัยสุนทร บริเวณชั้น 2 ของอาคารที่ทำการตำราจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งห้องประชุมมีสภาพเก่า และยังขาดครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในห้องประชุมจำนวนมาก

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด (สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบสนับสนุนงบประมาณสำหรับห้องประชุมชัยสุนทร ของอาคารที่ทำการตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อนำมาใชในการจัดซื้อจอ LED ขนาด 200 นิ้ว สำหรับติดตั้งในห้องประชุมชัยสุนทร และพล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ

โดยห้องประชุมดังกล่าวจะใช้ในการประชุม ติดตาม และขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับสถานีตำรวจภูธรในสังกัดและส่วนราชการต่างๆต่อไป