เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ นำโดยนายสุรชัย แก้วสุรินทร์ ผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนจำนวน 50 แพ็ค เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ณ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กแะเยาวชน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชุมชน