เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงาน
เป็นตัวแทนร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่วัดใหญ่รัตนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม