เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาด่านขุนทด ได้เป็นตัวแทนนำสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน มอบให้กับโรงเรียนวัดกุดพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทางโรงเรียนนำสิ่งของไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้ฝึกปฎิบัติจริง รวมมูลค่า 95,400 บาท