เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร นำทีมโดย คุณนิตยา เกิดกล่อม ผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มลามายอนและเข้าร่วมกิจกรรม ในงานกลางบ้านหมู่ที่ 2
บ้านหนองส้ม ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีคุณสายัณห์ รักเขตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มลามายอนในครั้งนี้
โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มีวัตุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรท้องถิ่น