เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร และโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดย นายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชรและพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสินค้าที่ร่วมบริจาค นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน

2.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม