เมื่อวันพฤหัส ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 9 ประจำปี 2566

มอบรางวัลโดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการสยามโกลบอลเฮ้าส์สาขากำแพงเพชรเป็นผู้รับมอบรางวัล