เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร และโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดย นายบุญรอด อ่อนทอง รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชรและพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสินค้าที่ร่วมบริจาค นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน

2.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม