เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดยนายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายบัญชา หวานใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ตัวแทนของทางวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. นำอุปกรณ์ไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย
2. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ คืนสู่สังคม