โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ โรงเรียนบ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี โดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 199,077 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านรางม่วง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางม่วงเป็นผู้รับมอบ