โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนางกัลยา เปรมศรี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีกพร้อมพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ได้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.นำไปใช้ประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน

2.นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม

4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งชุมชนในพื้นที่นั้นๆได้รู้จัก global house สาขานครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น