วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นายมานิตย์ จันทร์สว่าง และพนักงาน ได้มอบสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เพื่อพัฒนา ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียน โดยมี นายศิวะกร แสงกระจ่าง ผอ.โรงเรียนวัดโรงธรรมเป็นผู้รับมอบ