บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร ร่วมบริจาค สินค้าวัสดุอุปกรณ์ ในโครงปันสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะยางกม.3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร โดย นายสุรชัย บุญวิเศษผู้อำนวยการสาขา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธรพร้อมด้วยทีมบริหารสาขา ได้ร่วมบริจาคสินค้า รวมเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านดอนมะยางกม.3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี ผอ.นายสราวุติ ปุริสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะยาง เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน

2.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม