เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท นำโดยทีมงานฝ่ายบริหารสาขา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม LAMAYON ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้เาหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล เป็นผู้รับมอบ

จากระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบ รวม 5 อำเภอ ตั้งแต่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ได้แก่ อำเภอวัดสิงห์ ที่ตำบลมะขามเฒ่า เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ ที่ตำบลท่าฉนวน กับศิลาดาน อำเภอเมือง ที่ตำบลธรรมามูล หาดท่าเสา ส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีอำเภอเดียวคือ อำเภอสรรพยา ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้น 49 หลังคาเรือน ขณะนี้มวลน้ำได้แผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ คาดมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น