โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30น. – 12:00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย โดยมีผู้อำนวยการสาขา และตัวแทนพนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค แพ็คละ 45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,250 บาท และมีเจ้าหน้าที่อาสากาชาด จังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

โดยโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มให้กับกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมไทย