เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน

นำโดย นางสาวบุปผชาติ เขจรลาภ รองผู้อำนวยการสาขาและคณะ ได้เข้าร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนในงานประเพณีสิบสองเดือน ” ฮีตสิบสอง ” งานบุญบั้งไฟ บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โกลบอลเฮ้าส์สาขากระนวน ขอเป็นแรงสนับสนุนและได้มอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 600 ขวด

ให้กับท่านกำนันตำบลหนองโน นายนคร เทียมราช เป็นผู้รับมอบ และได้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมในงาน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน