มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเดชอุดม ได้ยกระดับการทำความสะอาดร้านทุกจุดอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานทุกคน โกลบอลเฮ้าส์ มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ดำเนินการคุมเข้มเฝ้าระวัง และวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ให้ลูกค้าช้อปได้อย่างมั่นใจ