เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ถือเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอกระบวนบริหารจัดการบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาพัฒนาองค์กร พร้อมกับกระบวนการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน