เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา ซึ่งมีผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา และตัวแทนพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และถวายสังฆทาน พร้อมทั้งเทียนเข้าพรรษา หลอดไฟ และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เนื่องในวันเข้าพรรษา

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีไทย ในงานเทศกาล “แห่เทียนพรรษา” ที่วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม