โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแม่สาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช เพื่่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพรหมมหาราช

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ร่วมสมทบน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 600 ขวด รวมเป็นจำนวนเงิน 1,900 บาท ในงานประเพณีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย