เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นาย สุเมต หงษ์อะนนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยพนักงานบริษัทได้ทำการ ถวายบริจาคสินค้าให้กับวัดป่าชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ และต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงใช้งานของทางวัดต่อไป