ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงาน สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล

Continue Reading ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงาน สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง มอบสีเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อสนับสนุนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอน

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง มอบสีเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อสนับสนุนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

Continue Reading ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ มอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ

Continue Reading ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ มอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19

โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด