Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดอุบลนิเวศน์
โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดอุบลนิเวศน์

โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดอุบลนิเวศน์

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดอุบลนิเวศน์
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ บริจาคสินค้าให้กับ วัดป่าชัยมงคล
โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ บริจาคสินค้าให้กับ วัดป่าชัยมงคล

โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ บริจาคสินค้าให้กับ วัดป่าชัยมงคล

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ บริจาคสินค้าให้กับ วัดป่าชัยมงคล
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่ม ลามายอน ในงานสมโภช 122 ปี
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่ม ลามายอน ในงานสมโภช 122 ปี

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่ม ลามายอน ในงานสมโภช 122 ปี

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่ม ลามายอน ในงานสมโภช 122 ปี
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงาน สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล

Continue Readingปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงาน สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง มอบสีเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อสนับสนุนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง มอบสีเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อสนับสนุนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

Continue Readingปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด