อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : GO GREEN
อนุรักษ์การใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

โกลบอลเฮ้าส์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารทุกสาขา (Solar Rooftop) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารทุกสาขา (Solar Rooftop) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด